Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Nhằm lập thành tích Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019 ; Trường Tiểu học Văn Lang - TP Cà Mau tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nhằm lập thành tích Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019 ; Trường Tiểu học Văn Lang - TP Cà Mau tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2019-2020

Bài viết liên quan