Trường Tiểu học Văn Lang - Hoạt động chào mừng ngày Truyền thống Quân dân tỉnh Cà Mau

Các em học sinh Trường Tiểu học Văn Lang Thành phố Cà Mau được các anh chị Đoàn viên tổ chức Viếng Nghĩa trang 10 Chiến sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai

Một hoạt đọng ý nghĩa để các em học sinh hiểu biết thêm về truyền thống cha ông dựng nước và giữ nước.

Bài viết liên quan